Bruksvilkår
Sist oppdatert 21. mai 2018

1. Informasjon om vilkårene for bruk
Disse «bruksvilkårene» er vilkårene som dette nettstedet: https://www.smartster.com («nettstedet») og tjenester (som definert nedenfor) gjør tilgjengelig for deg. Ved å gå inn på nettstedet eller bruke tjenestene, godtar du å være bundet av disse bruksvilkårene. Du må derfor lese bruksvilkårene nøye, og om nødvendig, skriv dem ut eller ta en kopi av dem. Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, må du umiddelbart slutte å bruke nettstedet og/eller tjenestene.

I disse bruksvilkårene refererer «deg» til enkeltpersoner som besøker nettstedet eller bruker tjenestene og «Smartster» eller «vi» eller «oss» refererer til Smartster Group AB (publ), Alingsåsvägen 6, SE 50435 Borås, Sverige, unntatt der en tjeneste leveres av et annet Smartster-konsernfirma. I slike tilfeller skal det refereres til Smartster Group, selskapet.

2. Endringer i disse bruksvilkårene

Vi forsøker hele tiden å finne nye måter å forbedre nettstedet og tjenestene vi tilbyr til deg på. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre disse bruksvilkårene når som helst. Alle slike endringer trer i kraft når de er lagt ut på nettstedet, og det blir ansett som ditt samtykke til endringer ved bruk av nettstedet eller tjenestene fra det tidspunktet.

3. Beskrivelse av tjenester

Oversikt

Vi gir deg en rekke nettressurser, inkludert, men ikke begrenset til, søkefunksjoner ved hjelp av søkeord eller produktkategorier, innhold, selgere og produktanmeldelser, kjøpehåndbøker og andre kommunikasjonsverktøy («tjenestene») slik at du kan finne og sammenligne oppførte produkter som tilbys på nettsteder av en rekke tredjeparter («selgere»).

Søkeresultater

Resultater av brukersøk inkluderer ikke alle tilbud som finnes på internett, men er basert på data som er gjort tilgjengelig av selgere og innhentet av oss. Tilbudene avhenger av en rekke faktorer, og er knyttet til type søk som er utført:

• Hvis du søker etter kategori, vil tilbud fra alle selgere vises basert på hvordan vi knytter disse kategoriene med kategorier disse selgerne tilbyr. Hvis selgerne ikke har gitt oss riktige kategorier, vil deres produkter ikke bli vist som et resultat av søket.
• Hvis du utfører et søk via søkefeltet (med f.eks. nøkkelord), kan tilbud fra alle selgere vises på nettstedet, og i tillegg til pris kan andre kriterier også legges ved klassifisering av tilbud, som popularitet, relevans mellom data publisert av butikken og dine søkekriterier.

Dataene oppdateres i intervaller. Disse intervallene kan variere, avhengig av type data og er avhengig av gjeldende selger og hvordan gjeldende data overholder våre tekniske krav.

Kjøpe fra selgere

Hvis du ønsker å kjøpe det oppførte produktet du har valgt, bør du besøke nettstedet til selgeren du har valgt. Når du bruker tjenestene som tilbys av en selger, og spesielt når du besøker nettstedet deres via en link fra nettstedet vårt for å kjøpe et bestemt produkt, er du bundet av deres bruksvilkår. Vi er ikke en agent for slike butikker og hverken selger, videreselger eller lisensierer oppførte produkter. Vi vil ikke være part i noen transaksjon eller kontrakt med noen selger som du kan kjøpe børsnoterte produkter fra, og vi har ingen ansvar for oppførte produkter. Du samtykker i at du vil kontakte butikken eller selgeren av produktene direkte i forhold til spørsmål, klager eller tvister du har med hensyn til produkter, og du vil ikke involvere oss i noen tvist mellom deg og eventuell tredjepart.

Annonsører

Vi kan også introdusere deg til spesifikke partnere og tjenestene de tilbyr, i særdeleshet i form av integrerte tjenester (f.eks. rubrikkannonser). Vi kan også vise reklamekoblinger på nettstedet; disse er også kjent som sponsede koblinger, reklamemeldinger eller kampanjer, som du kanskje vil bli bedt om å vise når du bruker nettstedet.

4. Personvern for Smartster

Du må lese våre retningslinjer som inneholder viktig informasjon om bruken av dine personopplysninger og annen informasjon om personvernet ditt og andre sikkerhetsprosedyrer og retningslinjer.

5. Brukerkonto og passord

Hvis du ønsker å få tilgang til visse tjenester på nettstedet (for eksempel nyhetsbrev), må du opprette en konto på nettstedet. Du vil kunne skrive inn et passord og en kontobetegnelse når kontoen er registrert. Du er ansvarlig for å holde passordet og kontoen konfidensiell. Det gjelder også for alle aktiviteter som opprettes med ditt passord og konto. Vi har ikke mulighet til å sjekke identiteten til folk som bruker nettstedet, og har ikke noe ansvar om passordet eller kontoen din brukes av andre.

6. Brukeroppførsel

Du erkjenner at du ikke bruker nettstedet og/eller tjenestene til å:

• skade mindreårige på noen måte.
• forstyrre eller avbryte nettstedet eller tjenestene eller serverne eller nettverkene som er koblet til nettstedet eller tjenestene, eller nekte å etterkomme krav, prosedyrer, retningslinjer eller bestemmelser i nettverket knyttet til nettstedet eller tjenester.
• ikke bryte gjeldende lov eller forskrift, både med vilje eller utilsiktet.
• ikke pakke ut, samle inn, behandle, kombinere eller lagre personopplysninger om andre brukere.
• reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte for kommersielle formål, ethvert aspekt av nettstedet.

Du erkjenner at du ikke vil laste opp, poste, sende e-post eller på annen måte overføre:

• ethvert innhold som er falskt, unøyaktig, ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, ærekrenkende, vulgær, uanstendig, krenkende av andres personvern, hatefullt eller som på andre måter forringer eller skremmer en person eller gruppe av individer på grunnlag av religion, kjønn, seksuell orientering, rase, etnisitet, alder eller funksjonshemning,
• ethvert innhold som bryter med patent, varemerker, handelshemmeligheter, opphavsrett eller andre proprietære rettigheter («rettigheter») til enhver part,
• uønsket eller uautorisert reklame, reklamemateriell, «søppelpost», «spam», «kjedebrev», «pyramidespill» eller enhver annen form for oppfordring, unntatt i de områdene som er utpekt til dette formål,
• ethvert materiale som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer som er utformet for å forstyrre, skade, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til hvilken som helst dataprogramvare, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr.

7. Bruk av nettsiden av barn

Nettstedet og tjenestene er beregnet for brukere i alle aldre, da nettsiden er ment å fungere som en sosial plattform og dermed også gi barn hjelpemidler i form av tjenestene slik at de kan formidle sine ønsker til ders respektive verger og vice versa. Men det finnes begrensninger for aktiv promotering mot barn under 18 år. Dette betyr at vi ikke aktivt skal gjøre målrettet annonsering til barn så lenge disse har oppgitt riktig alder i sin brukerprofil.

8. Innhold postet av deg

Du erkjenner at du er ansvarlig for all informasjon, data, tekst, programvare, fotografier, grafikk, video, meldinger og annet materiale («brukerinnhold»), enten publisert eller privat overført, som du laster opp, sender via e-post eller på annen måte overfører via nettstedet og/eller tjenestene.

Med hensyn til alt, brukerinnhold du velger å poste på nettstedet gir du oss den avgiftsfrie, evigvarende, ugjenkallelige, ikke-eksklusive og fullstendig underlisensbare rettighet og lisens til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, opprette avledede verk fra, distribuere, utføre og vise slik brukerinnhold (helt eller delvis) over hele verden og/eller inkorporere det i andre verk i hvilken som helst form, media eller teknologi som nå er kjent eller senere utviklet.

Vi skal ha rett (men ikke forpliktelse) etter eget skjønn å nekte, flytte eller fjerne brukerinnhold som er tilgjengelig via tjenestene som bryter vilkårene for bruk eller som anses som upassende.

9. Ansvar for innhold

Vi tilbyr produktbeskrivelser, prisinformasjon og annet innhold («nettstedinnhold») i forhold til produkter som er oppført på nettstedet. Vår inkludering av nettstedinnhold er kun til informasjon og innebærer ikke noen godkjenning av produkter, selgere eller andre tjenester som tilbys av slike selgere. Selv om vi legger til grunn alle mulige forsøk på å rette eventuelle feil eller utelatelser så snart som mulig etter at vi har blitt gjort oppmerksom på dette, garanterer vi ikke at innholdet på nettstedet vil være fri for feil eller unnlatelser, og vi tar ikke ansvar for eventuelle unøyaktigheter eller feil i nettstedsinnhold.

10. Innhold knyttet til finansielle tjenester

I forhold til innholdet på nettstedet eller tjenester i forbindelse med finansielle tjenester, investeringer eller handel, er slikt innhold eller tjenester kun til informasjon og ikke ment for handel- eller investering. Vi skal ikke være ansvarlig for nøyaktigheten, nytten eller tilgjengeligheten til slik informasjon som legges ut på nettstedet eller via tjenestene, og skal heller ikke være ansvarlig for eventuelle handels- eller investeringsbeslutninger basert på slik informasjon.

11. Tilgang til nettsted og tjenester

Vi gjør det vi kan for å sikre at nettstedet er tilgjengelig til enhver tid og i fullstendig driftstilstand, men vi kan ikke garantere dette. Tilgang til nettstedet kan bli midlertidig suspendert uten varsel ved systemfeil, vedlikehold eller reparasjon eller av grunner som er rimelig og utenfor vår kontroll.

Vi vil gjøre vårt ytterste for å gi deg den nyeste og mest nøyaktige informasjonen og dataene, spesielt med hensyn til pris, informasjon om varer og tjenester på nettstedet. Men siden disse opplysningene og dataene blir overført til oss enten av selgerne som er oppført på nettstedet i henhold til vilkårene i en noteringsavtale eller via profesjonelle databaser, kan vi ikke garantere at de er helt nøyaktig og uttømmende.

Ved eventuelle forskjeller mellom informasjonen og dataene som vises på nettstedet vårt og det som vises på selgerens nettsted, vil sistnevnte være det gjeldende.

12. Endringer på nettsiden og tjenestene

Vi forbeholder oss retten til enhver tid å endre eller avbryte, midlertidig eller permanent, nettstedet eller tjenestene (eller deler av det) eller lansere nye tjenester, med eller uten varsel. Du samtykker i at vi ikke skal være ansvarlige overfor deg eller tredjepart for eventuelle endringer, suspensjoner eller opphør av nettstedet eller tjenestene.

I tilfelle endringer i tjenester som krever åpning av en Smartster-konto, vil vi varsle brukerne ved bruk av hensiktsmessige midler. Du kan kansellere Smartster-kontoen din på nettet ved å varsle kundeservice når som helst.

13. Avslutning

Du samtykker i at vi, etter eget skjønn, kan si opp passordet ditt, kontoen (eller deler av den), tilgang til nettstedet eller bruken av tjenestene, og fjerne og ta bort innhold i tjenestene uten grunn. Vi kan også, etter eget skjønn, og når som helst, slutte å levere tjenestene, eller deler av dem, med eller uten varsel.

14. Lenker

Vi eller tredjeparter kan oppføre lenker til andre nettsteder eller ressurser på verdensbasis. Fordi vi ikke har kontroll over slike nettsteder og ressurser, bekrefter du og aksepterer at vi ikke er ansvarlige for tilgjengeligheten av slike eksterne nettsteder eller ressurser, og bifaller ikke og er ikke ansvarlig for noe innhold, annonsering, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Du anerkjenner og aksepterer videre at vi ikke direkte eller indirekte vil være ansvarlig for eventuelle skader eller tap som er forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom et hvilket som helst nettsted eller ressurs. Du anerkjenner at vi ikke vil være part i en transaksjon eller kontrakt med en tredjepart som du kan inngå, og du er enig i at du ikke vil involvere oss i noen tvist mellom deg og eventuell tredjepart.

15. Opphavsrett/Opphavsrett-lisens

Din bruk av nettstedet og innholdet gir deg ingen rettigheter i forbindelse med våre immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, varemerker, logoer, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer og tekst eller tredjeparts immaterielle rettigheter på nettstedet og dens innhold.

Du må ikke kopiere, reprodusere, publisere, laste ned, poste, overføre, kommersielt utnytte, redigere, kommunisere til offentligheten eller distribuere på noen måte tjenestene, nettsidene eller materialene på nettsiden eller datakoder av elementer som består av nettstedet annet enn til ditt eget personlige bruk. Med forbehold for ovenstående kan du laste ned uvesentlige utdrag av dette innholdet til harddisken din for å se det, forutsatt at det ikke lagres ned som mer enn et eksemplar av informasjonen.

16. Kompensasjon

Du samtykker i å kompensere oss og våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, kontorer, agenter, medarbeidere og andre partnere, samt ansatte, fra ethvert krav eller erstatning (inkludert eventuelle juridiske avgifter i forbindelse med slike krav eller skader), gjort av eventuell tredjepart i respekt for enhver sak i forhold til eller som følge av bruken av nettstedet, inkludert brudd eller mistanke om brudd på disse vilkårene eller brudd på lov eller rettigheter til tredjepart.

17. Våre juridiske forpliktelser og ansvarsbegrensning

Ingenting i disse bruksvilkårene utelukker eller begrenser vårt ansvar for bedragersk feilrepresentasjon eller død eller personskade som følge av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra oss, våre ansatte eller agenter.

Vi aksepterer ikke noe ansvar for skade på datasystemet eller tap av data som kommer fra din bruk av nettstedet, og vi kan ikke garantere at filer som du laster ned, er fri for virus, forurensning eller destruktiv funksjon.

Vi skal bare være ansvarlige for tap du lider som følge av at vi bryter disse bruksvilkårene hvis tapene er en overskuelig konsekvens av at vi bryter bruksvilkårene. Tap er uforutsigbare og hverken du eller vi hadde mulighet til å forutse dette ved inngåelse av kontrakten for disse bruksvilkårene. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle indirekte tap som ikke kan forventes av deg og oss (for eksempel tap av fortjeneste og/eller tap av muligheter).

18. Meldinger

Meldinger til deg kan leveres via e-post eller vanlig post. Meldinger kan sendes både direkte av oss eller fra tredjeparter på oppdrag fra oss. Tjenestene kan også gi beskjed om endringer i bruksvilkårene eller andre forhold ved å vise merknader eller lenker til meldinger til deg generelt på tjenestene.

19. Varemerkeinformasjon

«SMARTSTER» og andre Smartster-logoer og produkt- og tjenestenavn er varemerker for Smartster Group AB (publ) («Smartster-merker»). Uten vår forhåndsgodkjenning, godtar du ikke å vise eller bruke Smartster merker.

20. Opphavsrett og opphavsrettsagenter

Hvis du mener at noen av dine immaterielle rettigheter er blitt krenket av brukerinnhold eller innhold på nettstedet, vennligst send varsel om slik påstått brudd til: info@smartster.com.

21. Generell informasjon

Disse vilkårene for bruk og eventuelle tilleggsbetingelser som er nevnt utgjør hele avtalen mellom deg og oss og styrer din bruk av nettstedet og tjenestene. De erstatter eventuelle tidligere avtaler mellom deg og oss.

I tilfelle eventuelle uoverensstemmelser mellom deg og oss angående disse bruksvilkårene, gjelder svensk lov. Hvis du ønsker å reise rettsak mot oss, skal dette gjøres i Sverige. Eventuelle mangler fra oss til å utøve eller håndheve enhver rett eller bestemmelse i bruksvilkårene, skal ikke utgjøre et frafall av slik rett eller bestemmelse. Dersom noen bestemmelse i bruksvilkårene er funnet ugyldig av en domstol med kompetent jurisdiksjon, er partene likevel enige om at domstolen skal forsøke å ta hensyn til partenes intensjoner som reflektert i bestemmelsen, og de andre bestemmelsene i vilkårene av bruk fortsetter å være gjeldende.

Verken du eller Smartster kan tildele eller overføre noen rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse bruksvilkårene uten skriftlig samtykke fra den annen part, bortsett fra at vi har rett til å tildele eller overføre noen eller alle dets rettigheter og forpliktelser (uten ditt forutgående samtykke) til eventuelle tilknyttede selskaper.